MUDr. Michal KRUMP, Ph.D.

MUDr. Michal Krump, Ph.D.

 • ukončenie štúdia s vyznamenaním (summa cum laude, červený diplom) na Lekárskej fakulte UP v Olomouci
 • špecializácia v odbore dentoalveolárna chirurgia
 • špecializácia v odbore implantológia
 • obhajoba dizertačnej práce a udelenie titulu Ph.D. na Lekárskej fakulte UP v Olomouci
 • autor viacerých odborných článkov a prednášok
 • zameranie: estetická stomatológia, implantológia, estetické rekonštrukcie chrupu pomocou keramických systémov
 • zaradenie do Oxford Encyklopédie- zoznamu významných osobností Českej a Slovenskej republiky
 • zaradenie do publikácie Who´s Who in the World 2016
 • 2018 – vymenovaný do funkcie krajského odborníka Ministerstva zdravotníctva SR
   pre odbor zubné lekárstvo v Trenčianskom samosprávnom kraji

rokov praxe

viac ako 580 estetických rekonštrukcií

%

precíznosť práce

Členom slovenskej komory zubných lekárov

Prednášková a publikačná činnosť
Prednášky

Krump M.: Nádorové kmeňové bunky spinocelulárneho karcinómu dutiny ústnej. XII. Olomoucké onkologické dni; 5.-6. 2. 2009

Krump M., Ehrmann J.: Ľudské papilomavírusy v patogenéze spinocelulárneho karcinómu dutiny ústnej a orofaryngu. XIII. Olomoucké onkologické dni; 4.-5. 2. 2010

Krump M., Ehrmann J.: Prekancerózne lézie – klinicky a histopatologicky. XIV. Olomoucké onkologické dni; 10. -11. 2. 2011

Krump M., Ehrmann J., Šimek J., Pazdera J.: Regionálne rozdiely v expresii adhezívnej molekuly CD44s vo vzorkách spinocelulárneho karcinómu dutiny ústnej. XV. Olomoucké onkologické dni; 9.- 10.2. 2012

Publikácie v odborných časopisoch

Starosta M., Krump M., Beneš T.: Fortoss Vital v regeneraci parodontu. Folia Parodontologica Bohemica 2008; 4(6): 10-15.

Krump M., Ehrmann J.: Nádorové kmeňové bunky spinocelulárneho karcinómu dutiny ústnej. Identifikácia a klinický význam. Stomatológ 2009; XIX(2): 31-35.

Krump M.: Angina bullosa hemorrhagica. Diferenciálna diagnostika. Stomatológ 2009; XIX(3): 49-53.

Krump M, Ehrmann J.: Ľudské papilomavírusy v patogenéze spinocelulárneho karcinómu dutiny ústnej a orofaryngu. LKS 2010; 20(11): 229-233.

Krump M., Ehrmann J.: Differences in CD44s expression in HNSCC tumours of different areas within the oral cavity. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2012,doi: 10.5507/bp.2012.107. [Epub ahead of print]

Krump M., Ehrmann J.: Expresia adhezívnych molekúl CD44 a E-kadherínu vo vzťahu k diferenciácii a pT štádiu spinocelulárneho karcinómu ústnej dutiny. Stomatológ 2013; XXIII(1): 21-27

Krump M.: Esthetic rehabilitation with minimally invasive lithium disilicate ceramic veneers. Prosthodontics 2021;71:38-43.

Krump M, Krumpova Z.: Esthetic Rehabilitation of Anterior Dentition with Different Types of Ceramic Restorations: Two Case Reports. Eur J Dent. 2021 Oct 1.

Kontakt